Google chính thức thay đổi kết quả hiển thị mạng Tìm kiếm để đồng bộ kết quả trên Desktop, Tablet & Mobile

Trên máy tính, Google cũng sẽ loại bỏ các quảng cáo văn bản phía bên tay phải hoàn toàn, trừ PLAs (Product Listing Ads). Sẽ có 4 quảng cáo ở đầu trang và 3 quảng cáo dưới cùng sẽ tiếp tục tồn tại. Tại thời điểm này ra mắt, số lượng quảng cáo văn bản có thể hiển thị trên máy tính để bàn và máy tính bảng là 7 quảng cáo: tối đa 4 quảng cáo hàng đầu và 3 quảng cáo dưới cùng. Đây thực chất là một nỗ lực để tạo ra một không gian quảng cáo phù hợp hơn trên tất cả các thiết bị.

Điều này dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng đến một tỷ lệ phần trăm một con số rất thấp trong tổng lưu lượng trên toàn cầu khi đưa ra đầy đủ. Google khuyến khích các nhà quảng cáo theo dõi các số liệu chính và điều chỉnh khi cần thiết.


Tất cả thông tin xung quanh bản cập nhật này liên quan đến top 4 quảng cáo:

"Google đã thử nghiệm cách bố trí này trong một thời gian dài, do đó một số người có thể nhìn thấy nó trên một số lượng rất nhỏ các truy vấn thương mại. Google sẽ tiếp tục thực hiện tinh chỉnh, nhưng điều này được thiết kế cho các truy vấn thương mại cao (Khái niệm “mang tính thương mại cao” được Google áp dụng cho các tìm kiếm như tìm kiếm khách sạn hay bảo hiểm ô tô), nơi bố trí cung cấp cho phù hợp hơn kết quả cho những người tìm kiếm và hiệu suất tốt hơn cho các nhà quảng cáo. "

1. Google sẽ hiển thị lên đến 4 quảng cáo tìm kiếm cho một số truy vấn thương mại (~ 5%)
2. Google sẽ loại bỏ các quảng cáo văn bản cột tay phải cho 'BẤT CỨ' truy vấn. Chỉ PLAs (Product Listing Ads) sẽ phục vụ trên RHS.
3. Quảng cáo dưới sẽ hiển thị 3 quảng cáo.
-> Có nghĩa là, chúng ta sẽ có 7 quảng cáo trên trang đầu tiên, không phải 11 nữa.

4. Phương pháp tối ưu để có kết quả hiển thị phù hợp thuật toán hiển thị quảng cáo mới:

1. Tăng thầu và Ngân sách
- Khách hàng thường xuyên hiển thị quảng cáo của họ trên Vị trí 4 cho các truy vấn cần phải tăng ngân sách:
- Khách hàng hiển thị quảng cáo của họ trên RHS cần tăng giá thầu có trên các lần hiện diện
- Các khách hàng ở vị trí 8-11, quảng cáo của họ sẽ không hiển thị trong trang đầu tiên nữa; cần tăng giá thầu được trên trang đầu tiên

2. Ổ RLSA để có được kết quả hiển thị đầu thường xuyên hơn cho người sử dụng có giá trị nhất.

3. Bật tiện ích nếu máy khách đang ở RHS nhưng muốn được ở vị trí hàng đầu kể từ khi họ có thể hiển thị nhiều phần mở rộng bằng cách trên.
---(Bản dịch từ email thông báo chính thức của Google đến đối tác)---